Ridhusbokningar v.10

2 - 8/3

Självklart är ni välkomna att använda ridhuset före klockan 10:00 på f.m.

Men helst inga hästtransporter efter eller,

att påbörja användning av ridhuset efter kl. 22:00.

Innan hoppträningarna börjar. Påbörjas banbyggandet, 10-15 min innan 1:a träningspasset. Ni kan givetvis fortsätta rida fram till utsatt tid.

Om detta inte fungerar. Är vi tyvärr tvungna att lägga till 15 min på bokningen, innan träningen  börjar. Alla använder ridhjälm vid ridning på och omkring anläggningen.

Schemat fastställs först söndag kväll eller senast måndag f.m.

Endast strykningar tillåts efter att schemat är fastställt.

Mer information och prel. schemat finns längst ner på sidan.

Mvh Jan & Lena

   

   Klockan Måndag   Tisdag     Onsdag     Torsdag      Fredag         Lördag        Söndag

 

10.00- 11.00

 

 

           

              

11.00- 12.00

 

 

 

 

12.00- 13.00

 

 

 

   

       

13.00- 14.00

 

 

 

 

 

 

14.00- 15.00

 

 

 

 

 

15.00- 16.00

 

 

 

 

 

16.00- 17.00

 

17.00- 18.00

 

 

      

 

 

         

18.00- 19.00

Dressyr för

            

                                

 

      

19.00- 20.00

      Ninni

Träning för

 

     

           

 

 

20.00- 21.00

     Bokat

Ingela   M  

 

 

 

 

 

21.00- 22.00

till 21.15

till    22.00

 

    


OBS. Preliminär bokning OBS

v.11  9 - 15/3

Klockan   Måndag    Tisdag      Onsdag     Torsdag      Fredag     Lördag     Söndag        

10.00– 11.00

 

 

 

  

11.00– 12.00

 

 

 

  

            

 

12.00– 13.00

 

 

 

         

 

13.00– 14.00

 

 

 

 

 

 

 

14.00– 15.00

 

 

 

 

15.00– 16.00

 

 

 

 

 

       

16.00– 17.00

 

 

 

 

 

17.00- 18.00

 

 

 

 

 

18.00– 19.00

  Dressyr för

           

Träning  för

               

   

 

19.00- 20.00

    Angelica

 

         

Ingela    M

 

20.00- 21.00

       Bokat

 

 

  Till 21.00

       

 

21.00–22.00

  till 22.00

 

      

 

 Lördag och söndag är det mellan 12 – 15.00 tillåtet att ta fram hindermatriel.

 Markerat med   gult   

OBS! Fri ridning men hoppning är tillåten.  Glöm inte att plocka undan efter er

Pga. olycksrisk, tänk på att alla hundar ska vara kopplade på området.

 Därav inte heller tillåtet, att ha hundar inne i ridhuset.

Om ni vill boka en tid,  ring Lena på 31362 eller 070 536 0980, sms går också bra.

Sista bokningsdag är söndag e.m. före veckan som ska gälla.

OBS.

Boknings kostnader fr.o.m. 1/2 2010:

 En timme hela ridhuset: 150:-, en timme halva ridhuset 125:-

Avgiften sätts in på BG 5419-3636

Jan & Lena