Bli medlem i

Yxnarums  Ryttarförening.

Intresserad att bli medlem i klubben?

Du är mycket välkommen!

Aktuella prisuppgifter har ni på vår hemsida :

 http://www4.idrottonline.se/YxnarumsRF-Ridsport/

Hela familjen kan vara med, men anger endast de aktiva familjemedlemmarnas uppgifter.

Ytterligare familjemedlemmar kan ”aktiveras” under året om de vill deltaga i någon av Yxnarums Ryttarförenings aktiviteter.

Medlemsavgiften betalas in via bankgiro på nr : 5794 – 6766

På inbetalningskortet är det viktigt att du skriver ned följande, för att klubben skall kunna ta kontakt med er, och för att föreningen skall kunna veta hur gamla ni är, och att vi då kan söka aktivitetsbidrag m.m.

                  Namn ………..

                  Adress………...

                  Post nr………..

                  Postadress…….

                  Telefon.......eller

                  Mobil nr……..

                  E – mail……..

                  Personnummer (alla siffrorna)

Medlemsinformation kommer att finnas på en anslagstavla i ridhuset. Samt på Yxnarums Ryttarförenings